O nás

František Malotín

Záběr profesora pražské konzervatoře FRANTIŠKA MALOTÍNA (nar. 15. 11. 1929 v Barchůvku) je nesmírně široký a zahrnuje nejednu oblast lidské činnosti spojenou s příčnou flétnou. Přirozený přístup k hudbě a základy zdravého hudebního cítění získal již ve svém rodišti od venkovských muzikantů Fišerovy kapely. Odborného vzdělání se mu dostalo na Pražské konzervatoři ve třídě profesora Františka Čecha. Následovala angažmá v Armádní opeře, AUS VN, v Pražském komorním orchestru bez dirigenta a v SOČRu pod vedením šéfdirigenta Aloise Klímy. Zde Malotín působil jako první flétnista bezmála třicet let (1955-1984). Na Pražské konzervatoři začal vyučovat v roce 1964 a od roku 1968 působil na tehdejší LŠU (dnes ZUŠ) ve Voršilské ulici. Zde už v roce 1971 uvedl do praxe zahnutou hlavici pro začínající flétnisty a francouzský model flétny s pěti otevřenými otvory v klapkách. V roce 1980 začal s výrobou flétnových hlavic. O jedenáct let později spatřily světlo světa také první stříbrná a zlatá flétna značky Malotín. Malotínovo snažení nezůstalo bez patřičné odezvy u žáků. Ti se mu postupně odvděčili vítězstvími v národních i mezinárodních soutěžích. Za všechny jmenujme alespoň opakovaná vítězstvív soutěžích tehdejší LŠU (dnes ZUŠ) i konzervatoří, několik vítězství v národní a dvě prvenství v mezinárodní soutěži Concertino Praga, první cenu v soutěži Pearl Flute Competition v Londýně, třetí cenu v soutěži Pacem in terris v Bayreuthu, první cenu v European Music Prize 2000 v Hannoveru, první cenu v Concours Européen de Musique v Picardii, Concours Léopold Bellau v Paříži, Concours National de Jeunne Flûtist v Paříži, Rottary Club Prize v Norimberku a Special Prize Web Concert Hall Competition v New Yorku, dále vítězství v konkurzu a přijetí na Conservatoire Supérieur de Paris-CNR a několik dalších cen. Jeho žáci zasedli v České filharmonii, Symfonickém orchestru Karlovy Vary, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, v orchestru opery Národního divadla a Komorní opery, v orchestru Syrinx-Czech Chamber Philharmonie i v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a na místě profesora flétny na konzervatořích v Praze, Plzni a Českých Budějovicích a na Ostravské univerzitě. Uplatnili se také v zahraničí (Lyon, New York, Tokyo, Oslo, Paříž, Linec, Bonn, Stuttgart, Dubaj, Řecko, Španělsko). Samostatnou a velkou kapitolou činnosti Františka Malotína je organizování flétnových kurzů a seminářů. Nejznámější jsou letní flétnové kurzy v Jičíně, v Olomouci a v současné době v Českých Budějovicích (dosud 16 ročníků). Malotín svou publikační činnost zahájil vydáním orchestrálních studií ze symfonických děl Antonína Dvořáka. Následuje sepsání celoživotních pedagogických zkušeností, jehož první část, Praktická metodika, vyšla v roce 1998. Volným pokračováním je flétnová škola s příznačným názvem První doteky (vyšla v Bärenreiter Praha v roce 2005). Dílo završuje Probouzení k dokonalosti, které rozšiřuje studijní látku do celého tónového rozsahu flétny a přináší podrobný návod k opravdovému a dokonalému cvičení. Mezi další oblasti činnosti Františka Malotína patří fotografování (je členem v klubu fotografů amatérů Nekázanka, účastní se fotografických soutěží a pořádá výstavy), dále cvičení jógy (v letošním roce získal 2. cenu v soutěži Ásana 09), je dlouholetým členem Makrobioklubu v Dobrušce a Military Car Clubu Plzeň a se svým jeepem se pravidelně účastní Convoy of Remembrance.

Jindra Černá
(připravila flétnovou školu k vydání)

Mgr. Jindra Černá (1968) se specializuje na interpretaci hudby baroka a klasicismu na dobové příčné flétny. Vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Současně získávala hudební vzdělání především studiem a absolvováním kursů u vynikajících světových interpretů a pedagogů (B. Kuijken, W. Hazelzet, P. Holtslag, L. Besnosiuk, K. Hünteler, N. Hadden, A. Solomon) a také studiem na Akademii staré hudby v Brně a mimořádným studiem na katedře hudební vědy Univerzity Karlovy. Absolvovala též kursy muzikoterapie.
Koncertuje v Čechách i v zahraničí. Spolupracuje s různými hudebními soubory a v současnosti vystupuje převážně s komorním souborem Temperament 430. V roce 1993 postoupila do semifinále mezinárodní soutěže "Early Music Network" v Londýně. V letech 1997–2002 byla členkou francouzského Jeune Orchestre Atlantique pod vedením Philippa Herrewegha, kde se věnovala špičkové interpretaci klasicistní a raně romantické hudby.
Od roku 1992 působí jako soukromý učitel hudby a vyučuje flétnové hře jednotlivce i dětské flétnové kroužky v rámci různých organizací (ZUŠ či dětské kluby a domy).
S nakladatelstvím Bärenreiter spolupracovala na přípravě vydání flétnových škol "První doteky" a "Probouzení k dokonalosti" profesora Františka Malotína. Součástí školy je její ucelená studie o zdobení hudby starších stylových období. Společně s manželem vydala v roce 2000 "Důkladnou školu na housle" od Leopolda Mozarta v překladu Vratislava Bělského. Pro různé instituce (knihovny, kluby přátel hudby, MFF UK) přednáší o vývoji fléten i flétnové hry.

Jiří Vejprava

Autor ilustrací k publikaci První doteky (učebnice a doprovody).

Bärenreiter Praha

hudební nakladatelství Bärenreiter Praha nabízí:

  • produkci a prodej not a knih převážně z oblasti vážné hudby
  • standardní koncertní repertoár, tvorbu soudobých autorů, pedagogické hudebniny
  • české i zahraniční autory
  • výhradní distribuci produkce nakladatelství Bärenreiter-Verlag Kassel
  • pronájem vlastních i zahraničních provozovacích materiálů

Vydání sešitů flétnové školy prof. Malotína vzniklo v nakladatelství Bärenreiter Praha (První doteky - r. 2005, Probouzení k dokonalosti - r. 2009/2010). Hudebně pedagogické tituly tvoří velkou část produkce tohoto nakladatelství pro český trh. Široký záběr instruktivní literatury pro ZUŠ a potažmo všechny amatérské hudebníky sahá od tradičních a oblíbených titulů jako Klavírní škola pro začátečníky (Böhmová-Grünfeldová-Sarauer), Houslová přípravka a škola pro začátečníky (Čermák-Beran), Škola hry na kytaru (Jirmal), Etudy pro malý buben (Tuzar) atp. až k novým moderním publikacím a metodám výuky hry na hudební nástroje - např. čtyři pracovní sešity Klavihrátek (I. Oplištilová, Z. Hančilová), řada učebnic a metodických sešitů pro zobcovou flétnu nazvaná Flautoškola (Jan a Eva Kvapilovi), připravovaná řada Houslových knížek (Eva Bublová), ZOO - cyklus skladbiček pro klavír, housle nebo violoncello (A. Cofalik), Cirkus - cyklus skladeb pro housle a klavír (A. Cofalik), Jazzové etudy a Jazzové kousky (E. Hradecký) nebo soubor úprav "hitů" klasické hudby nazvaný Nebojme se klasiky (J. Holubec, J. Prchal) ad.

Hlavní činnost nakladatelství je zaměřena na vydávání děl klasické hudby zejména českých a slovenských autorů. Bärenreiter Praha je součástí světoznámé nakladatelské skupiny Bärenreiter, jejíž kompletní produkci profesionální i instruktivní hudební literatury nabízí v distribuci.

Prohlédněte si stránky nakladatelství Bärenreiter:
www.baerenreiter.cz | www.baerenreiter.com

  © Bärenreiter Praha